Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o priijedlogu Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
22.05.2018. 21.06.2018. 27.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
21.05.2018. 20.06.2018. 20.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu Strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017.-2023.
23.05.2018. 26.06.2018. 26.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja
23.05.2018. 20.06.2018. 30.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
21.05.2018. 21.06.2018. 16.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
22.05.2018. 21.06.2018. 28.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
23.05.2018. 21.06.2018. 30.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida
23.05.2018. 26.06.2018. 26.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o strojevima za primjenu pesticida
23.05.2018. 26.06.2018. 26.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Mreže telemedicinskih centara
24.05.2018. 25.06.2018. 25.07.2018. Otvoren Pogledaj