Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu
21.09.2018. 21.10.2018. 31.10.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo turizma Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o iskaznici turističkog vodiča
05.10.2018. 04.11.2018. 16.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona
12.10.2018. 26.10.2018. 05.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona
12.10.2018. 26.10.2018. 31.10.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o kontaminantima, s konačnim prijedlogom zakona
15.10.2018. 30.10.2018. 30.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, s konačnim prijedlogom zakona
15.10.2018. 30.10.2018. 30.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"
16.10.2018. 03.11.2018. 07.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, s konačnim prijedlogom zakona
15.10.2018. 30.10.2018. 30.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
19.09.2018. 19.10.2018. 19.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo turizma Prijedlog Zakona o turističkoj pristojbi
19.09.2018. 18.10.2018. 12.11.2018. Otvoren Pogledaj