Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2018.-2021.
27.07.2017. 25.09.2017. 01.12.2017. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
04.08.2017. 15.10.2017. 07.11.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o otocima
22.08.2017. 21.09.2017. 20.10.2017. Otvoren Pogledaj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Savjetovanje o Prijedlogu odluke o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
23.08.2017. 22.09.2017. 05.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
01.09.2017. 30.09.2017. 13.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
01.09.2017. 30.09.2017. 13.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o razvoju grada Vukovara
04.09.2017. 04.10.2017. 16.10.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
04.09.2017. 03.10.2017. 01.12.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
04.09.2017. 03.10.2017. 01.12.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
04.09.2017. 03.10.2017. 01.12.2017. Otvoren Pogledaj