Savjetovanja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Izvješća
Komentar
Dokumenti Aktivnosti
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA 16.01.2020. 31.01.2020. 16.03.2020. Izvješća objavljena
35 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA 16.12.2019. 31.12.2019. 15.01.2020. Izvješća objavljena
1 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020 GODINU 13.12.2019. 18.12.2019. 23.12.2019. Izvješća objavljena
0 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje 11.12.2019. 27.12.2019. 17.01.2020. Izvješća objavljena
44 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda 27.02.2020. 13.03.2020. 13.04.2020. Izvješća objavljena
2 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZMJENAMA NAKNADA U SUSTAVIMA GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I OTPADNIM GUMAMA 24.02.2020. 24.03.2020. 24.04.2020. Izvješća objavljena
0 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda 28.02.2020. 14.03.2020. 14.04.2020. Izvješća objavljena
25 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku 27.03.2020. 13.04.2020. 30.04.2020. Izvješća objavljena
9 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Pravilnika o praćenju kvalitete zraka 06.04.2020. 22.04.2020. 08.05.2020. Izvješća objavljena
4 kom.
Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije 21.02.2020. 29.02.2020. 06.03.2020. Zatvoren
Pogledaj