Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7462

Otvorena savjetovanja

38

Zatvorena savjetovanja

512

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6834

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA
Datum otvaranja: 02.07.2020. Datum zatvaranja: 17.07.2020. Očekivana objava izvješća: 31.07.2020. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU PREMA UREDBI (EU) BR. 2016/1011
Datum otvaranja: 02.07.2020. Datum zatvaranja: 17.07.2020. Očekivana objava izvješća: 31.07.2020. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O MINIMALNOM OBLIKU I SADRŽAJU INFORMACIJSKOG DOKUMENTA KOD IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA
Datum otvaranja: 02.07.2020. Datum zatvaranja: 17.07.2020. Očekivana objava izvješća: 31.07.2020. 0 kom.
Zatvoren
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o katastru infrastrukture
Datum otvaranja: 02.07.2020. Datum zatvaranja: 09.08.2020. Očekivana objava izvješća: 18.09.2020. 46 kom.
Izvješća objavljena
Odbor za standarde financijskog izvještavanja Nacrt Odluke o objavljivanju izmjena i dopuna Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Datum otvaranja: 01.07.2020. Datum zatvaranja: 01.08.2020. Očekivana objava izvješća: 08.08.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o izmjenama uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Datum otvaranja: 29.06.2020. Datum zatvaranja: 28.07.2020. Očekivana objava izvješća: 03.08.2020. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu
Datum otvaranja: 29.06.2020. Datum zatvaranja: 14.07.2020. Očekivana objava izvješća: 21.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
Datum otvaranja: 26.06.2020. Datum zatvaranja: 30.06.2020. Očekivana objava izvješća: 30.07.2020. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Datum otvaranja: 26.06.2020. Datum zatvaranja: 05.07.2020. Očekivana objava izvješća: 06.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Datum otvaranja: 26.06.2020. Datum zatvaranja: 02.07.2020. Očekivana objava izvješća: 10.07.2020. 0 kom.
Zatvoren