Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

51

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6889

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 21.06.2019. 12 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 21.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu, uvjetima i naknadi za dostupnost podataka sudskog registra
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.06.2019. 19 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o službenicima i namještenicima u sudovima i državnim odvjetništvima
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 27.06.2019. Očekivana objava izvješća: 11.07.2019. 16 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 30.06.2019. Očekivana objava izvješća: 22.07.2019. 22 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Datum otvaranja: 28.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 27.05.2019. Datum zatvaranja: 26.06.2019. Očekivana objava izvješća: 26.07.2019. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 27.05.2019. Datum zatvaranja: 10.06.2019. Očekivana objava izvješća: 10.07.2019. 26 kom.
Izvješća objavljena