Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 66 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 02.09.2018. Očekivana objava izvješća: 28.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o trošarinama
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 14.09.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 91 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Datum otvaranja: 16.08.2018. Datum zatvaranja: 06.09.2018. Očekivana objava izvješća: 06.10.2018. 217 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ.
Datum otvaranja: 14.08.2018. Datum zatvaranja: 13.09.2018. Očekivana objava izvješća: 17.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika
Datum otvaranja: 14.08.2018. Datum zatvaranja: 20.09.2018. Očekivana objava izvješća: 13.10.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena