Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Naputku o utvrđivanju popisa izvanproračunskih korisnika iz skupine II. - obveznika dostave podataka o izvršenju i o planovima, odnosno projekcijama za 2024. godinu
Datum otvaranja: 06.06.2024. Datum zatvaranja: 24.06.2024. Očekivana objava izvješća: 08.07.2024. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o lukama i zimovnicima unutarnjih voda
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 30.06.2024. Očekivana objava izvješća: 12.07.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obliku, sadržaju, i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 04.07.2024. Očekivana objava izvješća: 18.07.2024. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 23.06.2024. Očekivana objava izvješća: 23.07.2024. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga pravilnika o izmjeni Pravilnika o Jedinstvenom registru računa
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 23.06.2024. Očekivana objava izvješća: 22.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o rudarskim projektima
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena