Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo turizma Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice Općine, Grada, Županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
29.05.2017. 29.06.2017. 10.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava
26.05.2017. 26.06.2017. 11.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo turizma Javno savjetovanje o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
25.05.2017. 26.06.2017. 03.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
23.05.2017. 22.06.2017. 30.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
22.05.2017. 21.06.2017. 31.08.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
23.05.2017. 21.06.2017. 15.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, Podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima , tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
19.05.2017. 19.06.2017. 19.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
18.05.2017. 16.06.2017. 17.07.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Savjetovanje o Pravilniku o postupku provođenja jednostavne nabave
25.05.2017. 16.06.2017. 21.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Javno savjetovanje o Prijedlog naputka o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
15.05.2017. 15.06.2017. 15.07.2017. Otvoren Pogledaj