Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
19.06.2018. 19.07.2018. 31.08.2018. Otvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
15.06.2018. 15.07.2018. 05.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo kulture Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
15.06.2018. 15.07.2018. 17.09.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uređivanju šuma
15.06.2018. 15.07.2018. 20.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
15.06.2018. 14.07.2018. 30.09.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa
13.06.2018. 13.07.2018. 23.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije PDP "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"
14.06.2018. 13.07.2018. 28.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo kulture Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s nacrtom konačnog prijedloga Zakona
13.06.2018. 13.07.2018. 13.09.2018. Otvoren Pogledaj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa
12.06.2018. 12.07.2018. 13.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa
11.06.2018. 10.07.2018. 31.07.2018. Otvoren Pogledaj