Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“
15.09.2017. 16.10.2017. 30.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
15.09.2017. 15.10.2017. 15.12.2017. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
04.08.2017. 15.10.2017. 07.11.2017. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za statistiku Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. - 2020.
12.09.2017. 11.10.2017. 18.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
11.09.2017. 11.10.2017. 25.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacrt prijedloga Akcijskog plana unapređenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine
11.09.2017. 10.10.2017. 10.12.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju"
07.09.2017. 07.10.2017. 03.11.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
20.09.2017. 07.10.2017. 07.11.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
20.09.2017. 05.10.2017. 19.10.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA
05.09.2017. 04.10.2017. 11.10.2017. Otvoren Pogledaj