Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
14.11.2018. 14.12.2018. 17.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
14.11.2018. 29.11.2018. 03.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
14.11.2018. 29.11.2018. 03.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
13.11.2018. 22.11.2018. 21.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
13.11.2018. 27.11.2018. 17.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Pravilniku o prihvatljivosti izdataka
13.11.2018. 19.11.2018. 26.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda
13.11.2018. 28.11.2018. 05.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s konačnim prijedlogom zakona
09.11.2018. 24.11.2018. 27.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s konačnim prijedlogom zakona
09.11.2018. 24.11.2018. 26.11.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
09.11.2018. 24.11.2018. 27.11.2018. Otvoren Pogledaj