Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Program osposobljavanja za upravljanje biciklom
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 14.01.2016. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 07.02.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 23.12.2015. Očekivana objava izvješća: 04.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 09 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 15.12.2015. Datum zatvaranja: 08.01.2016. Očekivana objava izvješća: 29.01.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska komora fizioterapeuta Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta
Datum otvaranja: 15.12.2015. Datum zatvaranja: 30.12.2015. Očekivana objava izvješća: 01.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 12.01.2016. Očekivana objava izvješća: 12.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o zaštiti od optičkog zračenja
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 15.01.2016. Očekivana objava izvješća: 05.02.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 10.01.2016. Očekivana objava izvješća: 01.03.2016. 17 kom.
Izvješća objavljena