Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
Datum otvaranja: 03.05.2022. Datum zatvaranja: 17.05.2022. Očekivana objava izvješća: 07.06.2022. 133 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o željeznici
Datum otvaranja: 03.05.2022. Datum zatvaranja: 18.05.2022. Očekivana objava izvješća: 31.05.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o ugovorima u prijevozu u željezničkom prometu
Datum otvaranja: 03.05.2022. Datum zatvaranja: 18.05.2022. Očekivana objava izvješća: 31.05.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Datum otvaranja: 04.04.2022. Datum zatvaranja: 04.05.2022. Očekivana objava izvješća: 25.05.2022. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o sigurnosti ronjenja
Datum otvaranja: 29.03.2022. Datum zatvaranja: 29.04.2022. Očekivana objava izvješća: 13.05.2022. 149 kom.
Zatvoren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
Datum otvaranja: 22.03.2022. Datum zatvaranja: 06.04.2022. Očekivana objava izvješća: 13.04.2022. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata
Datum otvaranja: 14.03.2022. Datum zatvaranja: 13.04.2022. Očekivana objava izvješća: 27.04.2022. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
Datum otvaranja: 02.03.2022. Datum zatvaranja: 02.04.2022. Očekivana objava izvješća: 18.04.2022. 16 kom.
Zatvoren
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
Datum otvaranja: 01.03.2022. Datum zatvaranja: 01.04.2022. Očekivana objava izvješća: 20.04.2022. 31 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
Datum otvaranja: 23.02.2022. Datum zatvaranja: 25.03.2022. Očekivana objava izvješća: 15.04.2022. 37 kom.
Izvješća objavljena