Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7466

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

511

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6835

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Datum otvaranja: 20.07.2017. Datum zatvaranja: 20.08.2017. Očekivana objava izvješća: 27.08.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 19.07.2017. Datum zatvaranja: 03.08.2017. Očekivana objava izvješća: 18.08.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 18.07.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 31.08.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA BESPALTNU DISTRIBUCIJU
Datum otvaranja: 14.07.2017. Datum zatvaranja: 28.07.2017. Očekivana objava izvješća: 31.07.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Datum otvaranja: 13.07.2017. Datum zatvaranja: 16.07.2017. Očekivana objava izvješća: 14.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Datum otvaranja: 05.07.2017. Datum zatvaranja: 30.07.2017. Očekivana objava izvješća: 21.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 04.07.2017. Datum zatvaranja: 21.07.2017. Očekivana objava izvješća: 07.08.2017. 87 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova“
Datum otvaranja: 04.07.2017. Datum zatvaranja: 02.08.2017. Očekivana objava izvješća: 21.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o registru prekršaja u morskom ribarstvu
Datum otvaranja: 27.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 06.07.2017. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
Datum otvaranja: 23.06.2017. Datum zatvaranja: 25.06.2017. Očekivana objava izvješća: 30.06.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena