Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu
Datum otvaranja: 30.04.2019. Datum zatvaranja: 31.05.2019. Očekivana objava izvješća: 30.06.2019. 95 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Datum otvaranja: 23.04.2019. Datum zatvaranja: 18.05.2019. Očekivana objava izvješća: 31.05.2019. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2019. godine
Datum otvaranja: 23.04.2019. Datum zatvaranja: 28.04.2019. Očekivana objava izvješća: 03.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Datum otvaranja: 18.04.2019. Datum zatvaranja: 18.05.2019. Očekivana objava izvješća: 07.06.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
Datum otvaranja: 16.04.2019. Datum zatvaranja: 01.05.2019. Očekivana objava izvješća: 05.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita
Datum otvaranja: 12.04.2019. Datum zatvaranja: 15.05.2019. Očekivana objava izvješća: 24.05.2019. 75 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 10.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 31.05.2019. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 08.04.2019. Datum zatvaranja: 23.04.2019. Očekivana objava izvješća: 30.04.2019. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Datum otvaranja: 06.04.2019. Datum zatvaranja: 21.04.2019. Očekivana objava izvješća: 11.05.2019. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba
Datum otvaranja: 04.04.2019. Datum zatvaranja: 09.04.2019. Očekivana objava izvješća: 12.04.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena