Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Datum otvaranja: 17.09.2019. Datum zatvaranja: 16.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 42 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 17.09.2019. Datum zatvaranja: 16.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 90 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Datum otvaranja: 17.09.2019. Datum zatvaranja: 16.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 42 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
Datum otvaranja: 17.09.2019. Datum zatvaranja: 16.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
Datum otvaranja: 17.09.2019. Datum zatvaranja: 16.10.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
Datum otvaranja: 27.08.2019. Datum zatvaranja: 10.09.2019. Očekivana objava izvješća: 10.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
Datum otvaranja: 13.08.2019. Datum zatvaranja: 11.09.2019. Očekivana objava izvješća: 10.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 22.08.2019. Očekivana objava izvješća: 20.09.2019. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o carinskoj službi s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 06.08.2019. Datum zatvaranja: 21.08.2019. Očekivana objava izvješća: 24.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje na Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 06.08.2019. Datum zatvaranja: 21.08.2019. Očekivana objava izvješća: 24.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena