Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom
Datum otvaranja: 07.12.2021. Datum zatvaranja: 21.12.2021. Očekivana objava izvješća: 01.03.2022. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele prigodne nagrade i priznanja u zatvorskom sustavu
Datum otvaranja: 07.12.2021. Datum zatvaranja: 06.01.2022. Očekivana objava izvješća: 27.01.2022. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u tov svinja
Datum otvaranja: 06.12.2021. Datum zatvaranja: 20.12.2021. Očekivana objava izvješća: 10.01.2022. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“
Datum otvaranja: 06.12.2021. Datum zatvaranja: 20.12.2021. Očekivana objava izvješća: 10.01.2022. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«
Datum otvaranja: 06.12.2021. Datum zatvaranja: 20.12.2021. Očekivana objava izvješća: 10.01.2022. 9 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
Datum otvaranja: 03.12.2021. Datum zatvaranja: 16.12.2021. Očekivana objava izvješća: 01.01.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
Datum otvaranja: 03.12.2021. Datum zatvaranja: 16.12.2021. Očekivana objava izvješća: 01.01.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o dopunama Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Datum otvaranja: 03.12.2021. Datum zatvaranja: 16.12.2021. Očekivana objava izvješća: 01.01.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijal
Datum otvaranja: 03.12.2021. Datum zatvaranja: 20.12.2021. Očekivana objava izvješća: 24.12.2021. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu
Datum otvaranja: 03.12.2021. Datum zatvaranja: 16.12.2021. Očekivana objava izvješća: 01.01.2022. 1 kom.
Izvješća objavljena