Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7431

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

366

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6812

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (440933) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete iz nastavnih predmeta Osnove trgovine, Prehrambena roba, Nabavno poslovanje, Radne procedure, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, Komunikacija u prodavaonici, Trgovačka praksa, Kućni namještaj, Tekstil, Obuća i kožna galanterija, Uradi sam, Vrtlarenje, Školski i uredski pribor, Kućanski aparati, Elektronika, Automobili i autodijelovi, Željezarija, Neprehrambena roba, Prodajno poslovanje, Matematika u prodaji, Informatika u prodaji, Priprema prodaje, Zaključivanje prodaje, Komunikacija u prodavaonici, E-trgovina, Trgovačka praksa, način provedbe završnoga rada i broj sati izvođenja nastave u nastavnom predmetu Trgovačka praksa u modelu organizacije odgojno-obrazovanog rada
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 13.08.2021. Očekivana objava izvješća: 12.09.2021. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Tehničko i poslovno komuniciranje, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Građa računala, Operacijski sustavi, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže, Računalne mreže, Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, Sigurnost informacijskih sustava, Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Dizajn baza podataka, Skriptni jezici i web programiranje, Napredno i objektno programiranje, Multimedija, Programiranje mobilnih uređaja, Web dizajn, Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava te Poslužiteljski operacijski sustavi
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 13.08.2021. Očekivana objava izvješća: 12.09.2021. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Instrumentacija, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Mikroupravljači, Programirljivi logički upravljači, Uvod u automatiku, Osnove web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje, Uvod u računalne mreže, Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost, Energetska elektronika, Telekomunikacijski vodovi i mreže, Elektroničke komunikacije, Komunikacijski protokoli, Internetske tehnologije, Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika, Elektromotorni pogoni, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Sustavi tehn
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 13.08.2021. Očekivana objava izvješća: 12.09.2021. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 30.08.2021. Očekivana objava izvješća: 10.09.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA u dijelu nastavnog plana koji se odnosi na broj sati izvođenja nastave iz nastavnih predmeta Računalstvo, Informacijske tehnologije u poslovanju i Informacijske tehnologije u poštanskom uredu
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 13.08.2021. Očekivana objava izvješća: 12.09.2021. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 29.08.2021. Očekivana objava izvješća: 11.09.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 29.08.2021. Očekivana objava izvješća: 11.09.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 29.08.2021. Očekivana objava izvješća: 29.09.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“
Datum otvaranja: 30.07.2021. Datum zatvaranja: 13.08.2021. Očekivana objava izvješća: 31.08.2021. 4 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o helidromima
Datum otvaranja: 29.07.2021. Datum zatvaranja: 30.08.2021. Očekivana objava izvješća: 15.09.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena