Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
151 kom.
09.08.2018. 09.09.2018. 27.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
10 kom.
07.03.2016. 21.03.2016. 21.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
127 kom.
22.12.2016. 06.01.2017. 01.05.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
32 kom.
17.09.2019. 16.10.2019. 31.10.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
56 kom.
16.11.2020. 05.12.2020. 15.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
0 kom.
02.05.2017. 01.06.2017. 12.06.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja V. Izvješće o provedbi UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija)
08.03.2021. 07.04.2021. 06.05.2021. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.)
05.07.2019. 18.07.2019. 10.08.2019. Čeka odobravanje izvještaja Pogledaj
Ministarstvo financija Uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
1 kom.
22.11.2019. 01.12.2019. 31.12.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
3 kom.
19.09.2018. 19.10.2018. 19.11.2018. Izvješća objavljena Pogledaj