Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

39

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“ (ITU mehanizam)
Datum otvaranja: 03.09.2018. Datum zatvaranja: 17.09.2018. Očekivana objava izvješća: 01.10.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
Datum otvaranja: 31.08.2018. Datum zatvaranja: 14.09.2018. Očekivana objava izvješća: 21.09.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika
Datum otvaranja: 30.08.2018. Datum zatvaranja: 13.09.2018. Očekivana objava izvješća: 13.10.2018. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
Datum otvaranja: 30.08.2018. Datum zatvaranja: 29.09.2018. Očekivana objava izvješća: 01.12.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju
Datum otvaranja: 30.08.2018. Datum zatvaranja: 13.09.2018. Očekivana objava izvješća: 13.10.2018. 17 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Datum otvaranja: 30.08.2018. Datum zatvaranja: 29.09.2018. Očekivana objava izvješća: 01.11.2018. 192 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo državne imovine (neaktivna) Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
Datum otvaranja: 29.08.2018. Datum zatvaranja: 29.09.2018. Očekivana objava izvješća: 29.10.2018. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo državne imovine (neaktivna) Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 29.08.2018. Datum zatvaranja: 29.09.2018. Očekivana objava izvješća: 29.10.2018. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik - model A
Datum otvaranja: 29.08.2018. Datum zatvaranja: 28.09.2018. Očekivana objava izvješća: 27.10.2018. 2 kom.
Zatvoren
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu kurikuluma predmeta Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske - model C
Datum otvaranja: 29.08.2018. Datum zatvaranja: 28.09.2018. Očekivana objava izvješća: 27.10.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena