Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

51

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6889

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
Datum otvaranja: 13.01.2016. Datum zatvaranja: 22.01.2016. Očekivana objava izvješća: 25.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima
Datum otvaranja: 13.01.2016. Datum zatvaranja: 02.02.2016. Očekivana objava izvješća: 02.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU
Datum otvaranja: 13.01.2016. Datum zatvaranja: 05.02.2016. Očekivana objava izvješća: 13.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi sa dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a
Datum otvaranja: 12.01.2016. Datum zatvaranja: 31.01.2016. Očekivana objava izvješća: 08.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika
Datum otvaranja: 11.01.2016. Datum zatvaranja: 26.01.2016. Očekivana objava izvješća: 02.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
Datum otvaranja: 11.01.2016. Datum zatvaranja: 26.01.2016. Očekivana objava izvješća: 02.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Datum otvaranja: 08.01.2016. Datum zatvaranja: 18.01.2016. Očekivana objava izvješća: 01.02.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnog odabira
Datum otvaranja: 08.01.2016. Datum zatvaranja: 23.01.2016. Očekivana objava izvješća: 30.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima
Datum otvaranja: 08.01.2016. Datum zatvaranja: 23.01.2016. Očekivana objava izvješća: 30.01.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača.
Datum otvaranja: 08.01.2016. Datum zatvaranja: 23.01.2016. Očekivana objava izvješća: 30.01.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena