Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Datum otvaranja: 17.07.2020. Datum zatvaranja: 07.08.2020. Očekivana objava izvješća: 20.08.2020. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
Datum otvaranja: 17.07.2020. Datum zatvaranja: 07.08.2020. Očekivana objava izvješća: 20.08.2020. 4 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 17.07.2020. Datum zatvaranja: 31.07.2020. Očekivana objava izvješća: 07.08.2020. 16 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Datum otvaranja: 17.07.2020. Datum zatvaranja: 07.08.2020. Očekivana objava izvješća: 20.08.2020. 4 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 17.07.2020. Datum zatvaranja: 07.08.2020. Očekivana objava izvješća: 20.08.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
Datum otvaranja: 16.07.2020. Datum zatvaranja: 15.08.2020. Očekivana objava izvješća: 15.10.2020. 1 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Ažurirani Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021.-2026.)
Datum otvaranja: 16.07.2020. Datum zatvaranja: 16.08.2020. Očekivana objava izvješća: 16.10.2020. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopune Provedbenog programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haemophilus influenzae - invazivne bolesti, meningokokne bolesti i HPV infekcije u 2020. godini
Datum otvaranja: 14.07.2020. Datum zatvaranja: 13.08.2020. Očekivana objava izvješća: 13.10.2020. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika
Datum otvaranja: 10.07.2020. Datum zatvaranja: 20.07.2020. Očekivana objava izvješća: 22.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Datum otvaranja: 09.07.2020. Datum zatvaranja: 13.07.2020. Očekivana objava izvješća: 20.07.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena