Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
Datum otvaranja: 20.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cestarini
Datum otvaranja: 17.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 18.06.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi sa Smjernicama o internim politikama, postupcima i kontrolama radi osiguranja provedbe mjera ograničavanja Europske Unije, Ujedinjenih naroda i nacionalnih mjera ograničavanja kako ih definira Zakon o mjerama ograničavanja (Narodne novine 133/23)
Datum otvaranja: 17.05.2024. Datum zatvaranja: 22.05.2024. Očekivana objava izvješća: 27.05.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila
Datum otvaranja: 17.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 18.06.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora
Datum otvaranja: 16.05.2024. Datum zatvaranja: 15.06.2024. Očekivana objava izvješća: 15.07.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu
Datum otvaranja: 15.05.2024. Datum zatvaranja: 14.06.2024. Očekivana objava izvješća: 28.06.2024. 7 kom.
Zatvoren
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2024. godinu
Datum otvaranja: 15.05.2024. Datum zatvaranja: 14.06.2024. Očekivana objava izvješća: 28.06.2024. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Odluci o uvođenju posebnog kurikula za stjecanje kvalifikacije POMOĆNI KOŽNI GALANTERIST / POMOĆNA KOŽNA GALANTERISTICA u sektoru MODA, TEKSTIL I KOŽA
Datum otvaranja: 15.05.2024. Datum zatvaranja: 14.06.2024. Očekivana objava izvješća: 14.07.2024. 6 kom.
Zatvoren
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Odluci o uvođenju posebnog kurikula za stjecanje kvalifikacije POMOĆNI KROJAČ / POMOĆNA KROJAČICA u sektoru MODA, TEKSTIL I KOŽA
Datum otvaranja: 15.05.2024. Datum zatvaranja: 14.06.2024. Očekivana objava izvješća: 14.07.2024. 2 kom.
Zatvoren
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Odluci o uvođenju posebnog kurikula za stjecanje kvalifikacije POMOĆNI GRAFIČKI RADNIK DORADE / POMOĆNA GRAFIČKA RADNICA DORADE u sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIOVIZUALNE TEHNOLOGIJE
Datum otvaranja: 15.05.2024. Datum zatvaranja: 14.06.2024. Očekivana objava izvješća: 14.07.2024. 1 kom.
Zatvoren