Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Nacrt Pravilnika o načinu vođenja evidencija, izdavanju potvrda o primitku donacija, članarina i članskih doprinosa, načinu unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja izvješća o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju, izgledu i sadržaju Knjige potraživanja i obveza te načinu preuzimanja podataka iz informacijskog sustava za nadzor financiranja
Datum otvaranja: 12.04.2019. Datum zatvaranja: 19.04.2019. Očekivana objava izvješća: 19.05.2019. 18 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 11.04.2019. Datum zatvaranja: 06.05.2019. Očekivana objava izvješća: 17.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 10.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 31.05.2019. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) PRAVILNIK O STRUČNIM ARHIVSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U ARHIVSKOJ STRUCI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 09.07.2019. 34 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) PRAVILNIK O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 09.07.2019. 53 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 23.05.2019. Očekivana objava izvješća: 24.06.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 10.06.2019. 72 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 10.06.2019. 81 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) PRAVILNIK O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA
Datum otvaranja: 09.04.2019. Datum zatvaranja: 09.05.2019. Očekivana objava izvješća: 09.07.2019. 129 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 08.04.2019. Datum zatvaranja: 23.04.2019. Očekivana objava izvješća: 30.04.2019. 21 kom.
Izvješća objavljena