Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

372

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka
Datum otvaranja: 11.02.2019. Datum zatvaranja: 26.02.2019. Očekivana objava izvješća: 08.03.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o najmu stambenih jedinica
Datum otvaranja: 11.02.2019. Datum zatvaranja: 25.02.2019. Očekivana objava izvješća: 04.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Pravilniku o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 09.03.2019. Očekivana objava izvješća: 01.04.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o vrstama AIF-ova
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 10.03.2019. Očekivana objava izvješća: 30.03.2019. 8 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o prijenosu upravljanja AIF-om
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 28.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 28.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o udjelima AIF-ova
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena