Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
10.11.2020. 10.12.2020. 10.01.2021. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu
09.11.2020. 09.12.2020. 18.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) - Verifikacija ciljanih područja (mapiranje)
09.11.2020. 09.12.2020. 08.01.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2021. GODINU
24.11.2020. 09.12.2020. 25.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O POSTUPKU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
24.11.2020. 09.12.2020. 25.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
23.11.2020. 07.12.2020. 07.01.2021. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
06.11.2020. 06.12.2020. 16.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom
05.11.2020. 05.12.2020. 12.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju
06.11.2020. 05.12.2020. 11.12.2020. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
16.11.2020. 05.12.2020. 15.12.2020. Otvoren Pogledaj