Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

46

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju
Datum otvaranja: 17.05.2019. Datum zatvaranja: 17.06.2019. Očekivana objava izvješća: 17.07.2019. 47 kom.
Izvješća objavljena
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o Središnjem registru državne imovine
Datum otvaranja: 16.05.2019. Datum zatvaranja: 14.06.2019. Očekivana objava izvješća: 19.06.2019. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Datum otvaranja: 15.05.2019. Datum zatvaranja: 29.05.2019. Očekivana objava izvješća: 28.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) SAVJETOVANJE O KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 28.05.2019. Očekivana objava izvješća: 03.06.2019. 17 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 04.06.2019. Očekivana objava izvješća: 14.06.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 04.06.2019. Očekivana objava izvješća: 14.06.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 10.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2018. godinu
Datum otvaranja: 14.05.2019. Datum zatvaranja: 29.05.2019. Očekivana objava izvješća: 15.06.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 12.06.2019. Očekivana objava izvješća: 12.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Datum otvaranja: 13.05.2019. Datum zatvaranja: 10.06.2019. Očekivana objava izvješća: 12.06.2019. 0 kom.
Zatvoren