Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7475

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

522

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6839

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta
Datum otvaranja: 28.03.2019. Datum zatvaranja: 11.04.2019. Očekivana objava izvješća: 10.05.2019. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja
Datum otvaranja: 26.03.2019. Datum zatvaranja: 09.04.2019. Očekivana objava izvješća: 16.04.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
Datum otvaranja: 26.03.2019. Datum zatvaranja: 26.04.2019. Očekivana objava izvješća: 10.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 24.04.2019. Očekivana objava izvješća: 08.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 25.04.2019. Očekivana objava izvješća: 31.05.2019. 30 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 25.04.2019. Očekivana objava izvješća: 20.05.2019. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 20.04.2019. Očekivana objava izvješća: 20.05.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Prijedlog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 21.04.2019. Očekivana objava izvješća: 05.05.2019. 169 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 29.03.2019. Očekivana objava izvješća: 19.04.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 06.04.2019. Očekivana objava izvješća: 26.04.2019. 7 kom.
Zatvoren