Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Programa državne potpore za unaprjeđenje dobrobiti svinja
17.05.2019. 24.05.2019. 29.05.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Smjernica za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnog programa "Škola za život"
17.05.2019. 20.05.2019. 15.06.2019. Zatvoren Pogledaj
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o Središnjem registru državne imovine
16.05.2019. 14.06.2019. 19.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama
15.05.2019. 29.05.2019. 28.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava SAVJETOVANJE O KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
14.05.2019. 28.05.2019. 03.06.2019. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje
14.05.2019. 04.06.2019. 14.06.2019. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
14.05.2019. 04.06.2019. 14.06.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
14.05.2019. 12.06.2019. 10.07.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2018. godinu
14.05.2019. 29.05.2019. 15.06.2019. Otvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina
13.05.2019. 13.06.2019. 01.07.2019. Otvoren Pogledaj