Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7431

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

366

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6812

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 02.08.2019. Datum zatvaranja: 17.08.2019. Očekivana objava izvješća: 31.08.2019. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 16 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona i Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 02.09.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 31.08.2019. Očekivana objava izvješća: 31.10.2019. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Datum otvaranja: 01.08.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.09.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
Datum otvaranja: 31.07.2019. Datum zatvaranja: 15.08.2019. Očekivana objava izvješća: 16.08.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena