Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

523

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 13.11.2018. Datum zatvaranja: 27.11.2018. Očekivana objava izvješća: 17.12.2018. 13 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Provedbenog programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa b i pneumokokne bolesti
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 09.12.2018. Očekivana objava izvješća: 09.01.2019. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Provedbenog programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haemophilus influenzae - invazivne bolesti, meningokokne bolesti i HPV infekcije u 2019. godini
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 09.12.2018. Očekivana objava izvješća: 09.01.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 29.11.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Pravosudnoj akademiji
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 09.12.2018. Očekivana objava izvješća: 23.12.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 26.11.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 27.11.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 27.11.2018. 1 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Datum otvaranja: 09.11.2018. Datum zatvaranja: 24.11.2018. Očekivana objava izvješća: 27.11.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga odluke o određivanje relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana
Datum otvaranja: 08.11.2018. Datum zatvaranja: 08.12.2018. Očekivana objava izvješća: 15.12.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena