Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA
16.07.2021. 31.07.2021. 16.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
16.07.2021. 16.08.2021. 17.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, POKVARLJIVIM TE PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIM POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA
16.07.2021. 31.07.2021. 09.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Pravilnika o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti
16.07.2021. 16.08.2021. 16.09.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Pravilnika o načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara tehničara i zaštitara izrađivača prosudbe ugroženosti
15.07.2021. 15.08.2021. 15.09.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Pravilnika o načinu polaganja ispita za stručnu osobu pravne osobe ili obrtnika za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti
15.07.2021. 15.08.2021. 15.09.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
15.07.2021. 15.08.2021. 31.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procijene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu
13.07.2021. 11.08.2021. 21.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
13.07.2021. 12.08.2021. 16.08.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uređivanju šuma
12.07.2021. 12.08.2021. 01.09.2021. Otvoren Pogledaj