Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu
Datum otvaranja: 21.08.2015. Datum zatvaranja: 07.09.2015. Očekivana objava izvješća: 07.09.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu europske potvrde o nasljeđivanju
Datum otvaranja: 20.08.2015. Datum zatvaranja: 04.09.2015. Očekivana objava izvješća: 18.09.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
Datum otvaranja: 17.08.2015. Datum zatvaranja: 01.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva
Datum otvaranja: 10.08.2015. Datum zatvaranja: 01.09.2015. Očekivana objava izvješća: 07.09.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM
Datum otvaranja: 04.08.2015. Datum zatvaranja: 04.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Datum otvaranja: 03.08.2015. Datum zatvaranja: 03.09.2015. Očekivana objava izvješća: 25.09.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Datum otvaranja: 31.07.2015. Datum zatvaranja: 31.08.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Prijedlog smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, njihovu provedbu i vrednovanje
Datum otvaranja: 31.07.2015. Datum zatvaranja: 31.08.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 34 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje s zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Datum otvaranja: 30.07.2015. Datum zatvaranja: 31.08.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 29.07.2015. Datum zatvaranja: 27.08.2015. Očekivana objava izvješća: 27.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena