Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
5 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
4 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
16 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
4 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
3 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
1 kom.
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnomu porezu na kavu i bezalkoholna pića
4 kom.
30.07.2019. 15.08.2019. 24.08.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
0 kom.
30.07.2019. 15.08.2019. 23.08.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
3 kom.
24.07.2019. 24.08.2019. 24.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI
0 kom.
19.07.2019. 03.08.2019. 30.08.2019. Izvješća objavljena Pogledaj