Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
13 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
66 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
217 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o trošarinama
33 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 14.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
12 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
1 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
91 kom.
16.08.2018. 06.09.2018. 06.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
6 kom.
02.08.2018. 15.08.2018. 15.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
3 kom.
02.08.2018. 15.08.2018. 15.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
7 kom.
02.08.2018. 15.08.2018. 15.09.2018. Izvješća objavljena Pogledaj