Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7423

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Datum otvaranja: 27.07.2018. Datum zatvaranja: 25.08.2018. Očekivana objava izvješća: 25.09.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Datum otvaranja: 27.07.2018. Datum zatvaranja: 25.08.2018. Očekivana objava izvješća: 25.09.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 27.07.2018. Datum zatvaranja: 25.08.2018. Očekivana objava izvješća: 25.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.
Datum otvaranja: 26.07.2018. Datum zatvaranja: 10.08.2018. Očekivana objava izvješća: 10.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Datum otvaranja: 20.07.2018. Datum zatvaranja: 26.07.2018. Očekivana objava izvješća: 24.08.2018. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Datum otvaranja: 20.07.2018. Datum zatvaranja: 26.07.2018. Očekivana objava izvješća: 27.08.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju
Datum otvaranja: 18.07.2018. Datum zatvaranja: 02.08.2018. Očekivana objava izvješća: 02.09.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Datum otvaranja: 28.06.2018. Datum zatvaranja: 09.07.2018. Očekivana objava izvješća: 16.07.2018. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima.
Datum otvaranja: 21.06.2018. Datum zatvaranja: 01.07.2018. Očekivana objava izvješća: 01.08.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o ublažavanuju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Datum otvaranja: 21.06.2018. Datum zatvaranja: 21.07.2018. Očekivana objava izvješća: 21.08.2018. 33 kom.
Izvješća objavljena