Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7423

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja
Datum otvaranja: 12.04.2017. Datum zatvaranja: 12.05.2017. Očekivana objava izvješća: 19.06.2017. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Datum otvaranja: 11.04.2017. Datum zatvaranja: 11.05.2017. Očekivana objava izvješća: 11.06.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Datum otvaranja: 17.03.2017. Datum zatvaranja: 03.04.2017. Očekivana objava izvješća: 17.04.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu.
Datum otvaranja: 08.03.2017. Datum zatvaranja: 23.03.2017. Očekivana objava izvješća: 23.04.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima
Datum otvaranja: 16.02.2017. Datum zatvaranja: 03.03.2017. Očekivana objava izvješća: 03.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Datum otvaranja: 14.02.2017. Datum zatvaranja: 16.03.2017. Očekivana objava izvješća: 16.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Datum otvaranja: 27.01.2017. Datum zatvaranja: 27.02.2017. Očekivana objava izvješća: 27.03.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu
Datum otvaranja: 05.12.2016. Datum zatvaranja: 12.12.2016. Očekivana objava izvješća: 12.01.2017. 61 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Datum otvaranja: 28.11.2016. Datum zatvaranja: 13.12.2016. Očekivana objava izvješća: 13.01.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku
Datum otvaranja: 25.11.2016. Datum zatvaranja: 25.12.2016. Očekivana objava izvješća: 25.01.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena