Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
5 kom.
10.12.2015. 10.01.2016. 09.02.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrt prijedloga Pravilnika o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja i izvještavanja programa i financijskih planova javnih potreba u sportu
10 kom.
07.12.2015. 07.01.2016. 21.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju
1 kom.
04.12.2015. 31.12.2015. 29.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obvezama kreditnih institucija u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
3 kom.
03.12.2015. 03.01.2016. 03.02.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
0 kom.
03.12.2015. 23.12.2015. 23.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti
29 kom.
02.12.2015. 17.12.2015. 18.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
10 kom.
01.12.2015. 17.12.2015. 18.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o koncesijama
0 kom.
01.12.2015. 30.12.2015. 30.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
0 kom.
30.11.2015. 14.12.2015. 15.12.2015. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Pravilniku o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
0 kom.
30.11.2015. 15.12.2015. 15.01.2016. Izvješća objavljena Pogledaj