Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o Izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za izgradnju nuklearnog postrojenja
0 kom.
17.06.2016. 20.07.2016. 29.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu
0 kom.
17.06.2016. 04.07.2016. 18.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine
51 kom.
17.06.2016. 01.07.2016. 11.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine
82 kom.
17.06.2016. 01.07.2016. 11.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
26 kom.
17.06.2016. 08.07.2016. 08.08.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnoga kurikuluma za umjetničko obrazovanje
16.06.2016. 15.11.2016. 28.02.2017. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama
3 kom.
16.06.2016. 26.06.2016. 01.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
0 kom.
16.06.2016. 17.07.2016. 31.08.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite
1 kom.
16.06.2016. 04.07.2016. 08.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
68 kom.
15.06.2016. 30.06.2016. 08.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj