Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo hrvatskih branitelja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
12.01.2018. 26.01.2018. 30.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo hrvatskih branitelja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
12.01.2018. 26.01.2018. 30.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o Središnjem registru državne imovine
12.01.2018. 27.01.2018. 11.02.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o prethodnoj procjeni Zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
12.01.2018. 26.01.2018. 30.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o prethodnoj procjeni ZakonA o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s konačnim prijedlogom zakona
12.01.2018. 26.01.2018. 30.01.2018. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti
12.01.2018. 12.02.2018. 12.03.2018. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
12.01.2018. 12.02.2018. 12.03.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću na Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
11.01.2018. 27.01.2018. 09.02.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dozvoli za akvakulturu
11.01.2018. 25.01.2018. 01.02.2018. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
11.01.2018. 12.02.2018. 23.02.2018. Otvoren Pogledaj