Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7455

Otvorena savjetovanja

137

Zatvorena savjetovanja

408

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6831

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obliku, sadržaju, i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 04.07.2024. Očekivana objava izvješća: 18.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 23.06.2024. Očekivana objava izvješća: 23.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga pravilnika o izmjeni Pravilnika o Jedinstvenom registru računa
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 23.06.2024. Očekivana objava izvješća: 22.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o rudarskim projektima
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
Datum otvaranja: 04.06.2024. Datum zatvaranja: 05.07.2024. Očekivana objava izvješća: 19.07.2024. 0 kom.
Otvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o pregledu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
Datum otvaranja: 03.06.2024. Datum zatvaranja: 02.07.2024. Očekivana objava izvješća: 11.07.2024. 0 kom.
Otvoren
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge
Datum otvaranja: 03.06.2024. Datum zatvaranja: 03.07.2024. Očekivana objava izvješća: 05.08.2024. 0 kom.
Otvoren