Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
20.06.2018. 19.07.2018. 01.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
20.06.2018. 19.07.2018. 01.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji
20.06.2018. 19.07.2018. 01.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
20.06.2018. 19.07.2018. 01.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o provedbi mjere 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. -2020.
20.06.2018. 03.07.2018. 13.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
19.06.2018. 03.07.2018. 04.07.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
19.06.2018. 19.07.2018. 31.08.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
18.06.2018. 23.06.2018. 29.06.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“
18.06.2018. 26.06.2018. 02.07.2018. Otvoren Pogledaj
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
15.06.2018. 15.07.2018. 05.08.2018. Otvoren Pogledaj