Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
16.11.2018. 26.11.2018. 03.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona
16.11.2018. 02.12.2018. 02.01.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
16.11.2018. 26.11.2018. 03.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima
16.11.2018. 01.12.2018. 31.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovna kultura i likovna umjetnost za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
15.11.2018. 15.12.2018. 31.01.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
15.11.2018. 15.12.2018. 31.01.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
15.11.2018. 15.12.2018. 31.01.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
15.11.2018. 30.11.2018. 05.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
15.11.2018. 23.11.2018. 21.12.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
15.11.2018. 15.12.2018. 31.01.2019. Otvoren Pogledaj