Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7507

Otvorena savjetovanja

38

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6877

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 02.03.2017. Datum zatvaranja: 22.03.2017. Očekivana objava izvješća: 21.04.2017. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o PRAVILNIKU O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 29.03.2017. Očekivana objava izvješća: 08.04.2017. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu nacrta Akcijskog plana za suzbijanje korupcije za 2017-2018 uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. Godinu
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 30.03.2017. Očekivana objava izvješća: 15.04.2017. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
Datum otvaranja: 28.02.2017. Datum zatvaranja: 31.03.2017. Očekivana objava izvješća: 22.04.2017. 15 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
Datum otvaranja: 24.02.2017. Datum zatvaranja: 24.03.2017. Očekivana objava izvješća: 24.05.2017. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Datum otvaranja: 24.02.2017. Datum zatvaranja: 12.03.2017. Očekivana objava izvješća: 30.06.2017. 29 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2016. godinu
Datum otvaranja: 24.02.2017. Datum zatvaranja: 26.03.2017. Očekivana objava izvješća: 22.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Agencija za elektroničke medije Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Datum otvaranja: 23.02.2017. Datum zatvaranja: 04.03.2017. Očekivana objava izvješća: 31.03.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama Pravilnika o patentu
Datum otvaranja: 23.02.2017. Datum zatvaranja: 26.03.2017. Očekivana objava izvješća: 31.03.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama Pravilnika o žigu
Datum otvaranja: 23.02.2017. Datum zatvaranja: 26.03.2017. Očekivana objava izvješća: 31.03.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena