Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine
Datum otvaranja: 30.11.2021. Datum zatvaranja: 15.12.2021. Očekivana objava izvješća: 16.12.2021. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Datum otvaranja: 29.11.2021. Datum zatvaranja: 29.12.2021. Očekivana objava izvješća: 17.01.2022. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Nacrt Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
Datum otvaranja: 29.11.2021. Datum zatvaranja: 29.12.2021. Očekivana objava izvješća: 30.12.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja
Datum otvaranja: 29.11.2021. Datum zatvaranja: 13.12.2021. Očekivana objava izvješća: 17.12.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Prijedlog Uredbe o utvrđivanju popisa i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku
Datum otvaranja: 29.11.2021. Datum zatvaranja: 29.12.2021. Očekivana objava izvješća: 17.01.2022. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Prijedlog Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora
Datum otvaranja: 26.11.2021. Datum zatvaranja: 03.12.2021. Očekivana objava izvješća: 31.12.2021. 22 kom.
Zatvoren
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu iskaza o procjeni učinka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju
Datum otvaranja: 26.11.2021. Datum zatvaranja: 26.12.2021. Očekivana objava izvješća: 25.01.2022. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
Datum otvaranja: 26.11.2021. Datum zatvaranja: 26.12.2021. Očekivana objava izvješća: 28.12.2021. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. - 2023. godine
Datum otvaranja: 26.11.2021. Datum zatvaranja: 10.12.2021. Očekivana objava izvješća: 14.12.2021. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE – REVIZIJA ZA RAZDOBLJE 2022. GODINE
Datum otvaranja: 26.11.2021. Datum zatvaranja: 04.12.2021. Očekivana objava izvješća: 04.01.2022. 96 kom.
Izvješća objavljena