Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
1 kom.
25.01.2021. 09.02.2021. 11.03.2021. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
1 kom.
31.07.2015. 30.08.2015. 30.09.2015. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI
2 kom.
05.12.2017. 08.12.2017. 18.12.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
1 kom.
13.08.2019. 11.09.2019. 10.10.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
5 kom.
27.08.2018. 27.09.2018. 27.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
136 kom.
05.04.2016. 05.05.2016. 31.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena“
9 kom.
01.04.2019. 28.04.2019. 13.05.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
61 kom.
08.06.2017. 09.07.2017. 01.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poduzetništva i obrta Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
143 kom.
30.12.2014. 22.01.2015. 02.02.2015. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Treća revizija Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) i Treća revizija Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING)
1 kom.
15.11.2019. 15.12.2019. 27.12.2019. Izvješća objavljena Pogledaj