Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Datum otvaranja: 03.04.2017. Datum zatvaranja: 02.05.2017. Očekivana objava izvješća: 17.05.2017. 41 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti
Datum otvaranja: 31.03.2017. Datum zatvaranja: 30.04.2017. Očekivana objava izvješća: 30.06.2017. 21 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
Datum otvaranja: 31.03.2017. Datum zatvaranja: 30.04.2017. Očekivana objava izvješća: 08.05.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“
Datum otvaranja: 29.03.2017. Datum zatvaranja: 14.04.2017. Očekivana objava izvješća: 22.04.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede JAVNO SAVJETOVANJE ZA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LOVOSTAJU
Datum otvaranja: 28.03.2017. Datum zatvaranja: 12.04.2017. Očekivana objava izvješća: 02.05.2017. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede JAVNO SAVJETOVANJE PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE
Datum otvaranja: 28.03.2017. Datum zatvaranja: 12.04.2017. Očekivana objava izvješća: 28.04.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 27.03.2017. Datum zatvaranja: 04.04.2017. Očekivana objava izvješća: 07.04.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
Datum otvaranja: 24.03.2017. Datum zatvaranja: 24.04.2017. Očekivana objava izvješća: 03.06.2017. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o vrstama goriva, gorivih materijala i otpada, njihovim šiframa te donjim ogrjevnim vrijednostima
Datum otvaranja: 24.03.2017. Datum zatvaranja: 24.04.2017. Očekivana objava izvješća: 28.04.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima
Datum otvaranja: 23.03.2017. Datum zatvaranja: 07.04.2017. Očekivana objava izvješća: 14.04.2017. 11 kom.
Izvješća objavljena