Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7431

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

366

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6812

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Datum otvaranja: 01.04.2020. Datum zatvaranja: 15.04.2020. Očekivana objava izvješća: 15.05.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Datum otvaranja: 30.03.2020. Datum zatvaranja: 14.04.2020. Očekivana objava izvješća: 15.05.2020. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Datum otvaranja: 30.03.2020. Datum zatvaranja: 14.04.2020. Očekivana objava izvješća: 15.05.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga UREDBE o izmjeni Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Datum otvaranja: 30.03.2020. Datum zatvaranja: 14.04.2020. Očekivana objava izvješća: 15.05.2020. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
Datum otvaranja: 28.03.2020. Datum zatvaranja: 02.04.2020. Očekivana objava izvješća: 30.04.2020. 572 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu ODLUKE O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
Datum otvaranja: 27.03.2020. Datum zatvaranja: 11.04.2020. Očekivana objava izvješća: 31.05.2020. 344 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Datum otvaranja: 27.03.2020. Datum zatvaranja: 31.03.2020. Očekivana objava izvješća: 02.04.2020. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Datum otvaranja: 27.03.2020. Datum zatvaranja: 31.03.2020. Očekivana objava izvješća: 02.04.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Datum otvaranja: 27.03.2020. Datum zatvaranja: 13.04.2020. Očekivana objava izvješća: 30.04.2020. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Datum otvaranja: 26.03.2020. Datum zatvaranja: 01.04.2020. Očekivana objava izvješća: 15.04.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena