Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNRAODNE OTMICE DJECE
Datum otvaranja: 08.07.2016. Datum zatvaranja: 08.08.2016. Očekivana objava izvješća: 15.09.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u svezi nacrta prijedloga Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
Datum otvaranja: 08.07.2016. Datum zatvaranja: 06.08.2016. Očekivana objava izvješća: 06.09.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Datum otvaranja: 08.07.2016. Datum zatvaranja: 08.08.2016. Očekivana objava izvješća: 08.09.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Datum otvaranja: 07.07.2016. Datum zatvaranja: 22.07.2016. Očekivana objava izvješća: 08.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
Datum otvaranja: 06.07.2016. Datum zatvaranja: 04.08.2016. Očekivana objava izvješća: 19.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Datum otvaranja: 06.07.2016. Datum zatvaranja: 04.08.2016. Očekivana objava izvješća: 19.08.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Savjetovanje o dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Datum otvaranja: 04.07.2016. Datum zatvaranja: 03.08.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Datum otvaranja: 04.07.2016. Datum zatvaranja: 19.07.2016. Očekivana objava izvješća: 19.08.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU SMANJENJA BROJA ELEMENTARNIH JEDINICA UZORKA I UČESTALOSTI UZORKOVANJA TRUPOVA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA U OBJEKTIMA MANJEG KAPACITETA PROIZVODNJE
Datum otvaranja: 04.07.2016. Datum zatvaranja: 27.07.2016. Očekivana objava izvješća: 01.08.2016. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Datum otvaranja: 04.07.2016. Datum zatvaranja: 08.07.2016. Očekivana objava izvješća: 01.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena