Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o Terminalu za ukapljeni prirodni plin s nacrtom konačnog prijedloga zakona
Datum otvaranja: 12.04.2018. Datum zatvaranja: 27.04.2018. Očekivana objava izvješća: 06.06.2018. 55 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo hrvatskih branitelja Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Datum otvaranja: 11.04.2018. Datum zatvaranja: 10.05.2018. Očekivana objava izvješća: 31.07.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 11.04.2018. Datum zatvaranja: 25.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Datum otvaranja: 10.04.2018. Datum zatvaranja: 25.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o postupanju prema državljanima trećih zemalja
Datum otvaranja: 09.04.2018. Datum zatvaranja: 17.04.2018. Očekivana objava izvješća: 23.04.2018. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Datum otvaranja: 06.04.2018. Datum zatvaranja: 06.05.2018. Očekivana objava izvješća: 06.07.2018. 150 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova
Datum otvaranja: 05.04.2018. Datum zatvaranja: 05.05.2018. Očekivana objava izvješća: 11.05.2018. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“
Datum otvaranja: 05.04.2018. Datum zatvaranja: 22.04.2018. Očekivana objava izvješća: 02.05.2018. 22 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
Datum otvaranja: 04.04.2018. Datum zatvaranja: 18.04.2018. Očekivana objava izvješća: 19.04.2018. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Datum otvaranja: 04.04.2018. Datum zatvaranja: 09.04.2018. Očekivana objava izvješća: 23.04.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena