Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7426

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6801

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
Datum otvaranja: 23.07.2019. Datum zatvaranja: 07.08.2019. Očekivana objava izvješća: 21.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama zakona o izvršavanju kazne zatvora
Datum otvaranja: 23.07.2019. Datum zatvaranja: 07.08.2019. Očekivana objava izvješća: 21.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Datum otvaranja: 23.07.2019. Datum zatvaranja: 07.08.2019. Očekivana objava izvješća: 21.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
Datum otvaranja: 17.07.2019. Datum zatvaranja: 16.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.08.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
Datum otvaranja: 17.07.2019. Datum zatvaranja: 16.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlog Pravilnika o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava
Datum otvaranja: 17.07.2019. Datum zatvaranja: 16.08.2019. Očekivana objava izvješća: 30.08.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra
Datum otvaranja: 16.07.2019. Datum zatvaranja: 31.07.2019. Očekivana objava izvješća: 14.08.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 04.08.2019. Očekivana objava izvješća: 18.08.2019. 422 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka
Datum otvaranja: 02.07.2019. Datum zatvaranja: 17.07.2019. Očekivana objava izvješća: 31.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Datum otvaranja: 02.07.2019. Datum zatvaranja: 17.07.2019. Očekivana objava izvješća: 31.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena