Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7462

Otvorena savjetovanja

38

Zatvorena savjetovanja

512

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6834

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o proračunu
Datum otvaranja: 26.10.2020. Datum zatvaranja: 09.11.2020. Očekivana objava izvješća: 09.12.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija
Datum otvaranja: 19.10.2020. Datum zatvaranja: 03.11.2020. Očekivana objava izvješća: 03.12.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o sustavu osiguranja depozita
Datum otvaranja: 19.10.2020. Datum zatvaranja: 03.11.2020. Očekivana objava izvješća: 03.12.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Ažurirani prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu
Datum otvaranja: 06.10.2020. Datum zatvaranja: 21.10.2020. Očekivana objava izvješća: 21.11.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 01.10.2020. Datum zatvaranja: 15.10.2020. Očekivana objava izvješća: 22.10.2020. 41 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Datum otvaranja: 01.10.2020. Datum zatvaranja: 15.10.2020. Očekivana objava izvješća: 22.10.2020. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit
Datum otvaranja: 01.10.2020. Datum zatvaranja: 15.10.2020. Očekivana objava izvješća: 22.10.2020. 16 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Datum otvaranja: 01.10.2020. Datum zatvaranja: 15.10.2020. Očekivana objava izvješća: 22.10.2020. 23 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu
Datum otvaranja: 11.09.2020. Datum zatvaranja: 26.09.2020. Očekivana objava izvješća: 26.10.2020. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Datum otvaranja: 10.09.2020. Datum zatvaranja: 26.09.2020. Očekivana objava izvješća: 26.10.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena