Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijendosih papira i ponovne uporabe
0 kom.
05.06.2017. 05.07.2017. 07.08.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
0 kom.
02.05.2017. 01.06.2017. 12.06.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja
9 kom.
12.04.2017. 12.05.2017. 19.06.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
5 kom.
11.04.2017. 11.05.2017. 11.06.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
1 kom.
17.03.2017. 03.04.2017. 17.04.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu.
4 kom.
08.03.2017. 23.03.2017. 23.04.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima
0 kom.
16.02.2017. 03.03.2017. 03.04.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
0 kom.
14.02.2017. 16.03.2017. 16.04.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
1 kom.
27.01.2017. 27.02.2017. 27.03.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu
61 kom.
05.12.2016. 12.12.2016. 12.01.2017. Izvješća objavljena Pogledaj