Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
31 kom.
16.05.2016. 31.05.2016. 30.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja
0 kom.
12.05.2016. 08.06.2016. 08.07.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
5 kom.
06.05.2016. 27.05.2016. 27.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
28 kom.
28.04.2016. 12.05.2016. 12.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima
8 kom.
18.04.2016. 29.04.2016. 29.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o računu za plaćanje potrošača
1 kom.
13.04.2016. 11.05.2016. 11.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
9 kom.
11.04.2016. 25.04.2016. 25.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
2 kom.
23.03.2016. 13.04.2016. 13.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
1 kom.
09.03.2016. 30.03.2016. 30.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
0 kom.
26.02.2016. 25.03.2016. 25.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj