Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 07.02.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 12.01.2016. Očekivana objava izvješća: 12.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obvezama kreditnih institucija u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 03.01.2016. Očekivana objava izvješća: 03.02.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 23.12.2015. Očekivana objava izvješća: 23.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o koncesijama
Datum otvaranja: 01.12.2015. Datum zatvaranja: 30.12.2015. Očekivana objava izvješća: 30.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Datum otvaranja: 26.11.2015. Datum zatvaranja: 11.12.2015. Očekivana objava izvješća: 11.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Datum otvaranja: 26.11.2015. Datum zatvaranja: 11.12.2015. Očekivana objava izvješća: 11.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupka provjere i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Datum otvaranja: 26.11.2015. Datum zatvaranja: 11.12.2015. Očekivana objava izvješća: 11.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena