Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu odluke o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Datum otvaranja: 23.08.2017. Datum zatvaranja: 22.09.2017. Očekivana objava izvješća: 05.10.2017. 11 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava
Datum otvaranja: 23.08.2017. Datum zatvaranja: 07.09.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o otocima
Datum otvaranja: 22.08.2017. Datum zatvaranja: 21.09.2017. Očekivana objava izvješća: 20.10.2017. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora
Datum otvaranja: 21.08.2017. Datum zatvaranja: 05.09.2017. Očekivana objava izvješća: 06.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine
Datum otvaranja: 16.08.2017. Datum zatvaranja: 30.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacionalnoj strategiji za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
Datum otvaranja: 14.08.2017. Datum zatvaranja: 29.08.2017. Očekivana objava izvješća: 31.08.2017. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ogranićenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2017. godini
Datum otvaranja: 11.08.2017. Datum zatvaranja: 26.08.2017. Očekivana objava izvješća: 01.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
Datum otvaranja: 10.08.2017. Datum zatvaranja: 09.09.2017. Očekivana objava izvješća: 09.10.2017. 88 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
Datum otvaranja: 10.08.2017. Datum zatvaranja: 09.09.2017. Očekivana objava izvješća: 09.10.2017. 25 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 10.08.2017. Datum zatvaranja: 09.09.2017. Očekivana objava izvješća: 09.10.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena